Hi everyone, this article include encrypting your database columns with EntityFramework. Your database providers can be MSSQL or PostgreSQL.

Photo by Markus Winkler on Unsplash

Considering that some database columns contain confidential data, it is of great importance that the data is encrypted in case of capture of our database.

In this article, it will be ensured that your “string” type data is kept encrypted in the database and can be displayed automatically by decrypting the relevant data when you want to use it.

In this step, let’s create a simple console application regardless of the requirements of any architectural approach.


Merhaba, bu yazımızda sizinle verilerinizi veritabanında şifrelenmiş biçimde nasıl saklayabileceğiniz ve verileri çekerken otomatik olarak şifresi çözülmüş biçimde nasıl çekebileceğinizden bahsedeceğiz.

Özellikle son zamanlarda artan veri sızıntısı haberlerine istinaden bu şekilde bir yazı yazma ihtiyacı hissettim. Bazı veritabanı kolonlarının gizli veriler içerdiği göz önüne alındığında, veritabanımızın ele geçirilme durumlarında verilerin şifrelenmiş olması büyük önem kazanmaktadır.

Photo by Markus Winkler on Unsplash

Bu yazımızda sizinle “string” tipindeki verilerinizin veritabanında şifreli tutulmasını ve ilgili verileri kullanmak istediğinizde otomatik olarak şifresini çözerek gösterilebilmesi sağlanacak.

Bu adımda herhangi bir mimari yaklaşımın getirdiği gerekliliklerden bağımsız olarak basit bir konsol uygulaması oluşturalım.


Merhaba, bu yazımda sizlerle .NET 5.0 altyapısında, Ocelot paketi kullanılarak hazırlanan bir API ‘ın Redis sunucusunda nasıl cache sakladığını anlatan bir projeden bahsedeceğim.

Photo by Ridwan Meah on Unsplash

Projemizde yer alan API Gateway basit olarak routing (yönlendirme) ve caching mekanizmalarını içermektedir.

Projemizi standart API teması seçerek Visual Studio üzerinde oluşturabiliriz. Projemiz kabaca şehirlere ait hava durumu verilerini 1 dakikalık cache süresince tutacak şekilde ayarlanmış bir API içermektedir.

Projemiz içerisinde kullanacağımız NuGET paketleri şu şekildedir:


Photo by Artem Kniaz on Unsplash

Merhaba, bugün EF Core içerisinde bağlantılarımızın dayanıklılığından bahsedeceğiz. Yakın zamanda popülaritesini artıran mikro hizmetler (microservices) yaklaşımı ile birlikte gelen operasyon yüklerinden birisi de verilerimizin tutarlılığını sağlamak oldu.

Yazımızda ele alacağız örnek proje; ürünler ve bu ürünlere ait katalogların listelendiği bir Web API olacak. Bir ürünün fiyatı değiştiğinde bu fiyatı veritabanına kaydeden ve aynı zamanda yapılan bu değişikliği loglayan bir yapı tasarlayacağız.

EF Core ile birlikte çokça kullanılan bağlantı dayanıklılığı yöntemlerinden birisi hata alındığında tekrar denemesini sağlayan RetryOnFailure metodudur.

Aşağıdaki örnekte, bir SQL Server kullanılarak oluşturulan veritabanı modelinin hata alması durumunda nasıl bir yol izleyeceğini bulabilirsiniz.

public void ConfigureServices(IServiceCollection services)
{…


Merhaba 👋🏼 Bu makalemde sizlerle bir ASP.Net Core projesinde Event Driven Programming (EDP) yani Türkçe ‘si Olay Güdümlü Programlama nasıl uygulanır? Bu yaklaşım uygulanırken kullanabilen tasarım desenleri nelerdir? Bunlardan bahsedeceğim.

Makalemde sizlerle; bir ASP.Net Core API projesi oluşturup bunun üzerinden sizlerle, araştırmalarım sonucunda öğrendiğim bir tasarım deseni ve bu desen kullanılarak yazdığım Event Driven Programming yaklaşımından bahsediyor olacağım. İlgili projemin eksikliklerini veya yanlışlıklarını farkederseniz bu yazının altına yorum olarak belirttiğinizde, sizde yazıma katkıda bulunmuş olursunuz. 🙂

Event Driven Programming Nedir?

Türkçe’ si olay güdümlü programlama olarak çevrilebilen bu yaklaşıma ait internette onlarca tanım mevcut. …


Bu yazımda sizlerle disposable bir sınıf olan HttpClient ile kendi yazdığımız veya kullandığımız API ‘lere erişim sağlayabileceğimiz servis sınıfları hakkında konuşacağız.

Projemizin bir başka uç noktayla (endpoint) iletişim kurması ve bu noktaya Http istekleri atabilmesini sağlayan bir sınıftır. Http isteklerimizi Get, Put, Delete veya Post olarak asenkron olarak yapmamızı sağlamaktadır. .Net Core ‘dan öncesinde genellikle statik olarak kullanılan bu sınıf artık IHttpClientFactory arayüzü sayesinde Dependency Injection (DI)özelliği de kazanarak çok daha performanslı bir şekilde çalıştırılabiliyor.

1. Yöntem

İlk kullanımımızda IHttpClientFactory arayüzünü DI yardımıyla oluşturup bu arayüzden HttpClient nesneleri oluşturabiliriz.

Startup sınıfına aşağıdaki şekilde servis eklememiz gerekiyor.

Bir sınıf içerisinde kullanırken yeni…


Herkese yeniden merhaba! 👋🏼 Bu makalemizde sizlere güvenlik başlıklarından (headers) en önemlilerinden olan Content-Security-Policy başlığını .Net Core tabanlı internet projelerinizde nasıl uygulayacağınızdan bahsedeceğim.

Yazımıza öncelikle http başlıklarının ne olduklarından ve nasıl sınıflandırıldıklarından MDN kaynaklı bir açıklama ile başlayalım.

HTTP başlıkları, istemci ve sunucunun istek veya yanıtla birlikte ek bilgiler iletebilmesini sağlar.Başlık bilgileri bağlamlarına (context) göre grouplanabilir:

  • General header: Başlık bilgileri hem isteklerde hem de yanıtlarda görülülür. Başlık bilgileri gövde hakkında direktifler içerir.
  • Request header: Çekilen kaynak veya istemci hakkında daha fazla bilgi içeren başlık bilgileridir. Sunucuya gönderilir.
  • Response header: Sunucudan alınan yanıt hakkında ek bilgi içeren başlık bilgileridir. Örneğin sunucuya…


This article will continue only English language. Sorry for my Turkish followers.

Hello everyone. I will talk about logging architecture on a .Net Core web application and use AWS Elasticsearch services. Let’s begin!

First of all we’re going to create an Elasticsearch service on our Amazon Web Services account. You should click this address after login your account.


Herkese selam! 🙌🏽 Öncelikle geçtiğimiz haftalarda yayınladığım MinIO Nedir? .NET Core Projelerinizde Nasıl Kullanılır? isimli makaleme olan ilginizden dolayı çok teşekkür ederim. Yayının ardından gelen geribildirimlere istinaden özellikle finans sektöründeki regülasyonlar sebebiyle verilerin güvenli biçimde ülkemizde saklanabilmesi konusunda oldukça faydalı bir yazı olduğunu farkettim.

Bu yazımda ise yine özellikle finans sektöründe ki yazılımcıların oldukça işine yarayacak aynı zamanda diğer sektörlerde de verilerini güvenli bir şekilde saklamalarına fayda sağlayacak olan kriptolu (şifrelenmiş) biçimde verilerin MinIO üzerinde nasıl saklanacağını anlatacağım. Hazırsanız başlayalım! 🚀

Öncelikle MinIO üzerinde server-side şifrelemenin detaylarından biraz bahsedelim. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta bir dosyası sunucuya yüklerken…


Herkese merhaba 🙌🏽 Biraz ara verdikten sonra blog yazılarıma kaldığım yerden devam ediyorum. Özellikle yaz ayları boyunca hedefim, her Pazar bir blog yazısıyla karşınıza çıkmak olacak.

MinIO Nedir?

Daha önce bu aracı hiç duymamış olabilirsiniz ancak yazının ilerleyen kısmında bu aracın nasıl kullanıldığını öğrendikçe ilginizi çekeceğine eminim. MinIO; çok basit anlamda bir nesne depolama aracıdır. Kullananlarınız bilir Amazon Web Services içerisindeki S3 aracıyla neredeyse aynı işlevi görmektedir. Ancak S3 araçlarının fiyatları göz önüne alındığında ve özellikle finans sektöründe ki regülasyonlar göz önüne alındığında verilerin yurtdışında saklanabilmesi yasal olmadığından belki de MinIO ile kendi S3 sunucunuzu yaratabilirsiniz.

Ben bu araç ile çalıştığım projenin…

Emre Kizildas

Software Engineer

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store